บ้านรัตนประทีป

ติดตั้งระบบ Wifi
-Acesspoint 5 จุด
-Server Mikrotik RB3011
-Switch PoE 8 port x1
-ติดตั้งระบบ จัดการ KD-Speed

« 1 ของ 2 »