เดินสายแลน ร้าน Gundam Game 1

ติดตั้งระบบ เดินสายแลนใหม่ทั้งร้าน

  • เดินสายแลน 35 จุด ด้วยสาย Cat6
  • ติดตั้งระบบ Diskless
« 1 ของ 2 »