โอภาโส 6

เสร็จแล้ว “หอพัก โอภาโส 6 ”

– ติดตั้ง Server Mikrotik RB2011
– Acesspoint tplink Ceiling Ap
– Switch Poe 5 port af/at

« 1 ของ 2 »