«

»

ก.ค. 05

ประตูน้ำทาวเวอร์

-Acesspoint Ubiqiti 6 ตัว

-ระบบ จัดการ User KD Api
-Server Mikrotik