เพิ่มทรัพย์ อพาร์เม้นท์

เพิ่มทรัพย์ อพาร์เม้นท์ ติดตั้งระบบ Wifi 4 ตึก

– Acesspoint tenda f3 29 ตัว
– Server Loadbalance 2 Wan Ubuntu
– Passive poe
– Server Mikrotik ccr1009
– Software KDApi

« 1 ของ 3 »