อพาร์ทเม้นท์ บ้านกลางซอย

-Watashi 8 ตัว ระบบ AHD

-Server Mikrotik
-Acesspoint Ubiqiti

« 1 ของ 2 »