«

»

ส.ค. 07

T.A Residence

ติดตั้งระบบ Wifi Hotspot

– Server Mikrotik RB2011
– Acesspoint Tenda F3 6 ตัว
– Software Userman