«

»

พ.ย. 11

หอพัก ตามตะวัน จ.นครนายก

เสร็จแล้ว “หอพัก ตามตะวัน จ.นครนายก
– ติดตั้ง ระบบ Wifi Hotspot
– ติดตั้ง Acesspoint 2 ตัว