อพาร์ทเม้นท์ ณ.สยาม ซอยลาดพร้า 87

อพาร์ทเม้นท์ ณ.สยาม ซอยลาดพร้า 87

-ติดตั้ง Mikrotik Server
-ติดตั้ง Acesspoint AP5 4 ตัว
-ติดตั้งระบบ KDAPI