«

»

ม.ค. 04

Happy Apartment ซอย ฉลองกรุง 53

– ติดตั้ง Tenda F3 8 ตัว
– ติดตั้ง Server Mikrotik