เอเชียทรีค โรงละครคาลิปโซ่

โรงละคร คาลิปโซ่ เอเชียทรีค
– ติดตั้ง Rukcus r600 3 ตัว
– Server Mikrotik CCR 1009
– ระบบจัดการ User Isptik
– Zyxel 310 เก็บ log

« 1 ของ 3 »