หอพัก ศรีธนะโสธรเพลช ซอยตากสิน 22

“เสร็จแล้ว” หอพัก ศรีธนะโสธรเพลช

ติดตั้งระบบ Wifi Hotspot
-Acesspoint 12 ตัว
-เซิฟเวอร์ Mikrotik Rb450GL
-กล้องวงจรปิด Watashi AHD 16 ตัว

« 1 ของ 2 »