ติดตั้งคอมพิวเตอร์ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

ติดตั้งคอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุด 20 ชุด

  • คอมพิวเตอร์ Intel Pentium Dual Core 20 ชุด
  • ติดตั้งโปรแกรม Windows 7 64Bit
  • เดินสายแลน 20 จุด
  • ตั้งค่าระบบ Internet
« 1 ของ 2 »