หอพัก SC Mansion จำนวน 40 ห้อง

  • เซิฟเวอร์ Mikrotik
  • เซิฟเวอร์ Loardbalance
  • เดินสายแลนข้ามตึก
  • Internet 10 MB และ Internet 16 MB