หอพัก ทันยานันท์ ไทยวิจิตรศิลป์ 5 ชั้น

20 พฤศจิกายน 2557

  • Acesspoint Enginus 10 ตัว
  • เดินสายแลน
  • Server Mikrotik RB2011