หอพัก จ.นครศรีธรรมราช

27 พฤศจิกายน 2555

  • Acesspoint Linksys Wrt54GL 5 ตัว
  • เดินสายแลน
  • Server Linux