บริษัท CBSA Thailand จำกัด

  • เดินสายแลนจำนวน 40 จุด
  • เซิฟเวอร์ Loadbalance รวมเน็ต 2 สาย