โปรโมชั่นผู้เริ่มต้น

สำหรับติดตั้งใหม่ อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป รองรับผู้ใช้งาน 60 User 

bo1

สำหรับติดตั้งใหม่ อาคาร 6 ชั้นขึ้นไป รองรับผู้ใช้งาน 120 User 

bo2

*ลูกค้าต่างจังหวัดคิดค่ารถตามระยะทาง